امروز چهارشنبه 17 خرداد 1402 geophysics21.cloob24.com
0

در چند دهه اخیر، نگرانی‌ها در مورد محیط زیست به طور پیوسته‌ایژئوفیزیک محیطی افزایش یافته است. این آگاهی، منجر به تلاش بیشتری برای رفع و کاهش مشکلات مؤثر بر محیط زیست شده است. در این بین، ژئوفیزیک نقش مهمی را ایفا می‌کند. ژئوفیزیک زیست محیطی شاخه نسبتاً جدیدی از ژئوفیزیک است که در وهله نخست برای ایجاد نقشه یا پیش‌بینی وجود و امکان حرکت آب‌های سطحی و زیرزمینی و تشخیص آلودگی خاک در گستره 10 تا 50 متری از سطح زمین مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخه از ژئوفیزیک همچنین قادر به تعیین محل مواد زائد دفعی زیرزمینی، بررسی محل‌های باستان شناسی و یا حتی کمک به پلیس در تحقیقاتش از مکان‌های مدفون می‌باشد.

شرایط کاری

ژئوفیزیکدانان زیست محیطی اغلب بخشی از اصلاح چند بین رشته‌ای، شامل مهندسین زمین‌شناسی، زیست‌شناسان، هیدروژئولوژیست‌ها و تکنسین‌ها می‌باشند که می‌توانند در گستره وسیعی از فعالیت‌ها – چه ژئوفیزیکی و چه غیر ژئوفیزیکی – به تحقیق بپردازند. ژئوفیزیکدانان زیست محیطی برای انجام تحقیقات خود، معمولاً به هر منطقه‌ای که نیاز باشد سفر می‌کنند.

جمع‌آوری داده

ژئوفیزیکدانان زیست محیطی از ابزارها و تکنیک‌های بسیاری که در معدنکاوی و ژئوفیزیک نفتی همچون روش‌‌های مغناطیسی، الکتریکی و لرزه‌ای استفاده می‌شود، بهره می‌برند. این روش‌ها در بررسی‌های سطحی بسیار کارآمد هستند. به دلیل هزینه زیاد، پیمایش‌های لرزه‌ای که برای اهداف کم عمق طراحی می‌شود، کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند اما در بعضی شرایط، حتی هزینه‌های بیشتر قابل قبول است.